ORLA

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font

Guia d'aplicació llei 34/2008

La Llei 34/2008 de la Seguretat i la Salut en el Treball és, des de fa mesos, una realitat amb la qual han de treballar totes les empreses del país. L’aplicació de la normativa és progressiva i obligatòria, i l’any 2013 els empresaris d’Andorra l’han d’haver implantat totalment.

Atesos els molts dubtes que poden sorgir, l’Observatori de Riscos Laborals d’Andorra (ORLA) edita aquesta guia pràctica per orientar els empresaris i analitzar les diferents opcions que els permet la legislació.

A continuació posem a la vostra disposició dos version de la guia de consells per a l'aplicació de la llei 34/2008:

 

Versió reduida

Versió completa